Samenvatting ALV en waterpeil sloot

Deze week heeft de tuindersvereniging een Algemene Leden Vergadering gehouden. De meerderheid van de aanwezige leden hebben ingestemd met de nieuwe huurovereenkomst, de kwaliteitseisen en gedragsregels én voor het uitgeven van budget voor de aankoop van een verenigingsgebouw met toilet. Hiermee is de weg vrij gemaakt om nadere plannen te gaan maken over de daadwerkelijke verhuizing in de winter van 2017. Aansluitend aan de vergadering is in informele sfeer een start gemaakt met het uitgeven van tuinen aan leden. Tot en met deze week zijn in totaal 27 tuinen uitgegeven op het nieuwe tuincomplex op Zorglandgoed Hoogerlust.
De aannemer is momenteel aan het werk om de sloot op de Westbatterij gedeeltelijk te dempen. Hierbij is het probleem dat er een te laag waterpeil is ontstaan. Komende week gaat de aannemer hiervoor een oplossing bedenken, een mogelijkheid kan zijn het uitbaggeren van de sloot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *