Over ons

De historie van Tuindersvereniging de Vechtoever (voorheen De Westbattery)

Op de grond aan de Westbatterij langs de IJsselmeerdijk werd al getuinierd sinds 1955. De Tuindersvereniging Westbatterij is opgericht op 19 maart 1985. Op 19 maart 2010 heeft de vereniging haar 25-jarig bestaan gevierd. Sommige van onze leden van nu tuinden al langs de Westzeedijk voor het oprichtingsjaar 1985. Zij hebben zich destijds nog aangemeld bij de directie van de KNSF, die in 1971 de strook grond huurde van het Hoogheemraadschap. Daarvoor huurden tuinders direct van het Hoogheemraadschap. Na de sluiting van de kruitfabriek heeft de vereniging zich aangemeld als lid van de AVVN, de landelijke organisatie voor hobbytuinders die de belangen van volkstuinverenigingen behartigt.

In december 2013 heeft de gemeente Muiden aangekondigd dat de woonwijk De Krijgsman zal worden ontwikkeld. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat de Tuindersvereniging Westbatterij moest worden uitgeplaatst naar een andere locatie. Na ruim 1,5 jaar zoeken naar andere locaties en onderhandelen zijn de vereniging, de gemeente en de KNSF op 7 maart 2014 tot overeenstemming gekomen dat de vereniging gaat verhuizen naar de nieuwe locatie Zorglandgoed Hoogerlust.


Op Zorglandgoed Hoogerlust werd door landschapsarchitecten bureau H+N+S een nieuw tuincomplex ontwikkeld. In juni 2017 zijn de werkzaamheden van de aanleg begonnen. Helaas is door de grote hoeveelheid regen de aannemer niet in staat geweest om het terrein op tijd op te leveren. Uiteindelijk is besloten om het terrein in twee delen op te leveren. De eerste deel oplevering is was in november 2017. De meeste tuinders konden zo in ieder geval hun opstallen verplaatsen en enige tuinspullen verhuizen. De definitieve verhuisdatum stond al vast en op 31 maart 2018 was de verhuizing een feit.

Het was bekend dat niet alle tuinders mee wilden verhuizen. Daarom heeft de vereniging nieuwe leden geworven. In de eerste week van februari 2018 is een bijeenkomst gehouden voor aspirant leden in het eveneens nieuwe verenigingsgebouw en zijn 20 tuinen uitgegeven aan nieuwe leden.

Eind maart heeft de verhuizing van De Westbatterij naar Zorglandgoed Hoogerlust plaatsgevonden. Vanaf dinsdag 1 mei was het oude terrein niet meer toegankelijk. Het nieuwe terrein werd meteen goed gebruikt en er werd volop op getuinierd.

De officiële opening vond plaats op vrijdag 20 juli 2018. Voorafgaand aan officieel opening werd het terrein definitief opgeleverd door de Gemeente Gooise Meren aan de eigenaar Hoogerlust BV. Tijdens de officiële opening is de nieuwe naam van de vereniging bekend gemaakt door wethouder Hendrik.